Освітня програма закладу

Освітня програма закладу визначає загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення. Окреслює очікувані результати навчання учнів.
Визначає рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Описує вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Освітня програма розроблена на 2020-2022 роки.

Відкрити документ “Освітня програма”

error: Content is protected !!