Послуги психолога у закладі освіти

Шановні читачі! В закладі освіти працює кваліфікований психолог, який може надавати психологічну підтримку та консультації здобувачам освіти та їх батькам.

Діяльність практичного психолога зосереджена на принципі роботи «Не нашкодь».

Формами  надання психологічної допомоги в нашому закладі, окрім психологічного консультування виступають:

а) психологічна діагностика — оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей учасників освітнього процесу,  контроль за їх психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

 б) психологічна просвіта  — інформування учасників освітнього процесу про закономірності функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

в) психологічна підтримка і супроводження — система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

г) групова робота — проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій.

е) психокорекція –  вплив психолога на певні психічні функції, якості або форми поведінки особистості, спрямоване на подолання цього відхилення, який  здійснюється на основі уявлення про вікові норми психічного розвитку  і побудованої програми корекційної роботи.

Звертайтеся, обов’язково допоможемо. 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

error: Content is protected !!